Spaarnestad Photo
INDEX_SFA002004294.jpg

New Page

 Jacob Molenhuis and his village

[NL] Jacob Molenhuis (1894-1987) was een plaatselijke fotograaf en fietsenmaker in de Marnestreek in Noordwest-Groningen. Hij was een van de weinige fotografen, in feite de enige gedurende meer dan een halve eeuw, in dat agrarische gebied in een periode dat maar weinig mensen de beschikking hadden over een eigen camera. Of je nu postbode was of schooljuffrouw, landarbeider of venter, voor een portret, vaak nodig voor een officieel document, gingen de streekbewoners naar Molenhuis. Vanaf 1916, toen hij met zijn fotowerk in Kruisweg bij Kloosterburen begon, tot eind 1972 werkte Jacob Molenhuis met dezelfde tweedehands platencamera, waarbij hij tot het eind toe gebruik bleef maken van glasnegatieven. Een deel van die negatieven bleef bewaard en maakt deel uit van de Collectie Spaarnestad in het Nationaal Archief.

[EN] Jacob Molenhuis (1894-1987) was a local photographer and bicycle repairer in the Marne Area in the north-west of the Dutch province of Groningen. He was one of the very few photographers, in fact the only one during more than half a century, in that agricultural area in a period when few people there owned a camera. Whether you were a postman or schoolmistress, a land labourer or street-trader, when you wanted to have your portrait taken, often for some official document, Jacob Molenhuis was the man the locals went to. From 1916, when he started as a photographer in the hamlet of Kruisweg near Kloosterburen, until the end of 1972 he made portraits with same second hand camera using glass plates. A part of his negatives has been preserved and is part of the Spaarnestad Collection of the Nationaal Archief.

SFA002013062.jpg
SFA002015513.jpg
SFA002016466.jpg
SFA002015787.jpg
SFA002014842.jpg
Portret van Klaas Hoogakker geboren op 7 oktober 1871. Hij huwde met Martje van Zwol en samen kregen ze acht kinderen. Klaas Hoogakker was visboer in Kloosterburen in Noordwest-Groningen. Regelmatig ging hij met zijn dochter naar Groningen om vis te kopen, maar verkocht onderweg zoveel vis dat ze met een lege kar in Kloosterburen arriveerden. Aanvankelijk had Hoogakker een fiets voor de kar, later twee honden en vervolgens een paard-en-wagen. Behalve vis verkocht hij sinaasappels en citroenen. Deze foto is vermoedelijk gemaakt voor het verkrijgen van een ventvergunning.   Portrait of of Klaas Hoogakker, born on 7th October 1871. He was married to Martje van Zwol and they had eight children. Klaas Hoogakker was fishmonger by profession and lived with his family in Kloosterburen. Together with his daughter he went frequently to the capital of the province, the city of Groningen to buy fish, but on their way back they sold so much fish that often they arrived in Kloosterburen with an empty cart. At first he had a bicycle in front of the cart, then two dogs and finally Klaas Hoogakker owned a horse-drawn cart. Apart from fish he also sold oranges and lemons. This portrait of Klaas by Jacob Molenhuis, was probably taken to get a street-trader’s license.

Portret van Klaas Hoogakker geboren op 7 oktober 1871. Hij huwde met Martje van Zwol en samen kregen ze acht kinderen. Klaas Hoogakker was visboer in Kloosterburen in Noordwest-Groningen. Regelmatig ging hij met zijn dochter naar Groningen om vis te kopen, maar verkocht onderweg zoveel vis dat ze met een lege kar in Kloosterburen arriveerden. Aanvankelijk had Hoogakker een fiets voor de kar, later twee honden en vervolgens een paard-en-wagen. Behalve vis verkocht hij sinaasappels en citroenen. Deze foto is vermoedelijk gemaakt voor het verkrijgen van een ventvergunning.
Portrait of of Klaas Hoogakker, born on 7th October 1871. He was married to Martje van Zwol and they had eight children. Klaas Hoogakker was fishmonger by profession and lived with his family in Kloosterburen. Together with his daughter he went frequently to the capital of the province, the city of Groningen to buy fish, but on their way back they sold so much fish that often they arrived in Kloosterburen with an empty cart. At first he had a bicycle in front of the cart, then two dogs and finally Klaas Hoogakker owned a horse-drawn cart. Apart from fish he also sold oranges and lemons. This portrait of Klaas by Jacob Molenhuis, was probably taken to get a street-trader’s license.

SFA002016223.jpg
Opname van een jonge vrouw met lang hangend haar tegen een achtergrond van een geschilderd bos. Het bijschrift in de monografie over Molenhuis luidt: "'Juf' Post, onderwijzeres aan de School met de Bijbel te Kruisweg".  Portrait of a young woman with long loose hanging hair photographed against a background of a painted wood. It is Miss Post, schoolmistress of the local Protestant school, renowned for the length of her hair. Portrait taken in the studio of Jacob Molenhuis, about 1920-1940.

Opname van een jonge vrouw met lang hangend haar tegen een achtergrond van een geschilderd bos. Het bijschrift in de monografie over Molenhuis luidt: "'Juf' Post, onderwijzeres aan de School met de Bijbel te Kruisweg".
Portrait of a young woman with long loose hanging hair photographed against a background of a painted wood. It is Miss Post, schoolmistress of the local Protestant school, renowned for the length of her hair. Portrait taken in the studio of Jacob Molenhuis, about 1920-1940.

Meisje gekleed in een wit jurkje met hoed voor haar Plechtige Communie. In haar hand een kerkboek, kaars en rozenkrans.   Girl in a white dress and hat, probably during a religious occasion.

Meisje gekleed in een wit jurkje met hoed voor haar Plechtige Communie. In haar hand een kerkboek, kaars en rozenkrans.
Girl in a white dress and hat, probably during a religious occasion.

SFA002014757.jpg
SFA002016311.jpg
SFA002011886.jpg
SFA002015750.jpg
SFA002018199.jpg
SFA002016140.jpg
SFA002015952.jpg
SFA002016776.jpg