Spaarnestad Photo

Vertegenwoordigers

Agents

De Spaarnestad collectie wordt mede vertegenwoordigd door Hollandse Hoogte, ANP, Laif, Mary Evans, Bridgeman, Rue des Archives, MV Photos. Dit betreft delen uit de collectie die gedigitaliseerd zijn en ook beschikbaar zijn via onze eigen beeldbank www.spaarnestadphoto.nl. 

Spaarnestad Photo kan u helpen bij het vinden van het perfecte beeld en heeft toegang tot meer dan 500.000 gedigitaliseerde beelden. De Spaarnestad Collectie omvat meer dan dertien miljoen (nog) niet gescande beelden die het verdienen om ontdekt te worden.

Neem contact op met ons voor informatie of met een specifiek verzoek via verkoop@spaarnestadphoto.nl of bel 070 3314160.

Fotobureaus ‘t Sticht en Nationaal Foto Persbureau Stevens & Magielsen (NFP)
Spaarnestad Photo heeft de gebruiksrechten voor de historische collectie van 't Sticht, Nationaal Foto Persbureau Stevens & Magielsen (NFP). Voor vragen omtrent het gebruik van dit materiaal, neem contact op met verkoop@spaarnestadphoto.nl


The Spaarnestad Collection is also represented by Hollandse Hoogte, ANP, Laif Mary Evans, Bridgeman, Rue des Archives and MV Photos. This concerns parts of the collection which have been digitized and which are also available from our own image bank www.spaarnestadphoto.nl.

Spaarnestad Photo can help you with finding the perfect image and has access to over 500.000 images. The Spaarnestad Collection contains over 13 million images which are not (yet) digitized which deserve to be discovered.

Please do contact us for more information or when you have a specific request at
verkoop@spaarnestadphoto.nl. Dutch photo bureaus ’t Sticht and Nationaal Foto Persbureau Stevens & Magielsen (NFP)

Spaarnestad Photo represents the copyrights of the historic part of the photos by the Dutch photo bureaus ’t Sticht and Nationaal Foto Persbureau Stevens & Magielsen (NFP). For questions about the use of material by these photo bureaus please contact us at
verkoop@spaarnestadphoto.nl.

SFA222009159.jpg