Spaarnestad Photo
SFA003018238.jpg

Podcast VOLOP AMERIKA

Volop Amerika

[NL] Ed en Gerda van der Elsken maakten in 1960 een wereldreis per schip. In de podcast VOLOP AMERIKA horen we fragmenten uit het artikel dat Gerda van der Elsken schreef over hun bezoek aan Los Angeles. De belevenissen van hun wereldreis beschreven ze in woord en beeld in het tijdschrift de Katholieke Illustratie (tegenwoordig Nieuwe Revu) en de Beatrijs (Katholieke versie van de Libelle) van uitgeverij De Spaarnestad. Uit dit verslag blijkt hoe vreemd de Amerikaanse cultuur voor de meeste Europeanen in de jaren '60 nog was. Inmiddels natuurlijk niet meer. Of toch wel?

Aan de hand van bijzondere foto's of verhalen uit de Collectie Spaarnestad van het Nationaal Archief is een serie podcasts (Mp3 geluidsbestanden) gemaakt. Samen met De Kostgangers (Danielle Emans en Geert van de Wetering) zijn fotoverhalen opgenomen waarin de koppeling wordt gemaakt tussen de beelden en de kennis, ervaringen en voorbeelden van direct betrokkenen en experts uit kunst, wetenschap of fotografie. Een bijzondere luisterervaring, niet alleen informatief, maar een compositie van journalistiek, muziek en indien gewenst ook beeld.
Luister naar de podcast VOLOP AMERIKA. Met dank aan de Kostgangers, Tinelou van der Elsken en Christel Leenen.
(English below)

18319361_1509226012422375_6835214118271637072_o.jpg
De wereldreis van Gerda en Ed van der Elsken. Een jongen poseert voor een enorme stapel oude treinwagons op een opslagplaats van oud roest. Verenigde Staten van Amerika, Los Angeles, 1960. Foto: Ed van der Elsken. The trip around the world of Gerda and Ed van der Elsken. A boy posing in front of a gigantic heap of old streetcars at a junk yard. United States of America, Los Angeles, 1960.

De wereldreis van Gerda en Ed van der Elsken. Een jongen poseert voor een enorme stapel oude treinwagons op een opslagplaats van oud roest. Verenigde Staten van Amerika, Los Angeles, 1960. Foto: Ed van der Elsken. The trip around the world of Gerda and Ed van der Elsken. A boy posing in front of a gigantic heap of old streetcars at a junk yard. United States of America, Los Angeles, 1960.

SFA003018238b.jpg

America Galore!
In 1960 Dutch photographers Ed van der Elsken and his wife Gerda made a trip around the world by ship. In the AMERICA GALORE podcast you can hear fragments from the article Gerda van der Elsken wrote about their visit to Los Angeles. The couple published their experiences in writings and photos in the Dutch illustrated magazines Katholieke Illustratie (the former Catholic Illustration, nowadays Nieuwe Revu) and Beatrijs (a former Roman Catholic women’s magazine) published by De Spaarnestad Publishing Company. Gerda’s article proves how strange American culture still was to most Europeans in the early 60s. Not anymore of course. Or is it still?

A series of podcasts (Mp3 format) in Dutch has been produced based on remarkable photos in or stories about the Spaarnestad Collection in the Nationaal Acrhief. Together with ‘De Kostgangers’ (Danielle Emans and Geert van de Wetering) ‘picture stories’ have been recorded in which a connection is being made between images and the knowledge, experiences and examples of people and experts from the world of arts, science or photography. For speakers of Dutch a special listening experience which not only informs but which is also a composition of journalism, music and, if required, also images.

Voor meer informatie of een specifiek verzoek over het gebruik van pagina’s uit deze publicaties, neem dan contact op met verkoop@spaarnestadphoto.nl. Voor meer informatie over fotoverkoop en publicatie van de beelden uit deze publicaties, neem dan contact op met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, fotoverkoop@nederlandsfotomuseum.nl.
For more information or specific requests concerning the use of the pages from these publications, please contact
verkoop@spaarnestadphoto.nl. For more information about print sales and the publication of the images from these publication contact the Nederlands Fotomuseum Rotterdam, fotoverkoop@nederlandsfotomuseum.nl.