Spaarnestad Photo
Kleinen_menu.jpg

John Kleinen, China

China 1971

Een reis door de optrekkende mist van de Culturele Revolutie

[NL] Van 13 augustus tot en met 18 september 1971, maakte een groep van acht wetenschappers en journalisten, georganiseerd door prof. Wertheim (1908-1998), een zgn. studiereis naar China. Men is van noord via midden naar zuid gereisd: Beijing, Yen An, Shanghai, Wuhan, Sian, Nanking etc. Eén van de deelnemers, van de voortdurend door Chinese gidsen begeleide groep, was John Kleinen. Zijn foto’s werden in Margriet, Eva en Avenue geplaatst, allemaal VNU bladen (destijds de grootste uitgeverij van geïllustreerde tijdschriften in Nederland), naast artikelen in veel kranten en andere tijdschriften.

China was destijds iets minder gesloten dan Noord-Korea nu en had toen ook een veel minder slechte reputatie. Iedereen was nieuwsgierig naar dat land. Er was veel diplomatiek verkeer. De groep van Wertheim was nagenoeg de eerste niet-politieke groep die er naar toe ging, maanden voordat Nixon er in 1972 kwam.

John Kleinen begon een paar jaar later te twijfelen aan het Chinese regiem. Hij schreef toen voor De Groene Amsterdammer en werd steeds kritischer. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De beschrijvingen van de China-foto’s op de beeldbank zijn van de hand van John Kleinen en met de kennis van nu (2016) heeft hij naar zijn foto’s gekeken. John Kleinen bezit nog een dagboek van 200 pagina’s en veel aantekeningen uit de tijd van de reis in 1971.

English below

SFA002027854.jpg
SFA002027811.jpg
SFA002027931.jpg
SFA002027965.jpg
SFA002027888.jpg
SFA002027891.jpg
SFA002027899.jpg
SFA002027864.jpg
SFA002027873.jpg
SFA002027992.jpg
SFA002028034.jpg
SFA002027909.jpg
SFA002027904.jpg
SFA002027828.jpg
SFA002027863.jpg
SFA002027978.jpg
SFA002027852.jpg
SFA002027840.jpg
SFA002028056.jpg

Bekijk alle beelden en beschrijvingen via onderstaande link / See all images and descriptions through the following link:

China 1971
A journey through the rising fog of the Cultural Revolution

[EN] From the 13th of August until the 18th of September 1971 a group of eight scientists and journalists made a study tour to China organized by professor W.F. Wertheim (1908-1998), a renowned Indonesia specialist who, in the 60s and 70s, was intrigued by China under Mao. The group travelled from the north to Central China and then on to the south: Beijing, Yen An, Shanghai, Wuhan, Sian, Nanking etc. One of the members of the group, that was constantly escorted by Chinese guides, was John Kleinen whose photos were published in popular Dutch (women) magazines like Margriet, Eva and Avenue, all published by the VNU publishing company, then the biggest publisher of illustrated magazines in The Netherlands. Kleinen also published articles about the tour in newspapers and other magazines.

In those days China was less closed than say North Korea today and had a far less worse reputation. Everybody was interested in China and diplomatic relations were intensified. The group under Wertheim was one of the first non-political groups that went to China, months before Nixon came to China in 1972.

After a couple of years John Kleinen started doubting the Chines regime. Back then he wrote for the newsmagazine De Groene Amsterdammer and became more and more critical for which he was not thanked. The descriptions of the China photos in the image bank are by John Kleinen with the knowledge of today (2016). John Kleine made use of the diary of two hundred pages he kept in 1971 plus many notes he took during the tour.