Spaarnestad Photo
SFA008014111.jpg

'De wereld hierboven' / 'The world above'

[NL] “We staan in ‘t teeken der rondvluchten. ‘t Is rondvlucht hier, circuit daar; elk land, dat maar weer met den tijd mee wil gaan, heeft z’n rondvlucht. (…) Maak u niet bezorgd, denk niet, dat, al hebben we ook op de meest mogelijke en onmogelijke manieren om de aarde heengegnoomd, er niets meer te rondvliegen zou zijn… er is plenty ruimte… maar dan moeten we onze aarde, onze atmosfeer loslaten… we gaan naar de sterren.”

Een ruimteverhaal van ruim een eeuw geleden geschreven door de bekende ballon-vaarder W. Pottum uit tijdschrift Het Leven.

[EN] “The theme of the day is round trips. It is all about round trips here, circuits there; every country that wants to keep up with the times has its own round trip. (…) Don’t worry, do not think we’ve made the most possible and impossible round trips around the world and that there’s nothing anymore to be discovered by making a round trip… there’s plenty of space… but then we have to leave our earth, our atmosphere… we are going to the stars.”

A space story of more than a century ago, written by the well-known Dutch balloonist W. Pottum published in illustrated magazine ‘Het Leven’.